म्याग्दी भ्रमण बर्षमा विज्ञापन राख्ने सम्वन्धि सुचना यहाँ राखिने छ । तपाइ यो वेवसाडटमा अाफ्नो व्यापार व्यवसायको विज्ञापन राख्न इच्छुक महानुभावहरुले सम्पर्क राख्नुहोला।